เครดิตรูปภาพ: © JNTO

เทศกาลอะคิตะ คันโตะ 2024

หนึ่งในสามงานเทศกาลทะนะบะทะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : Kanto Odori เวลา : 3 สิงหาคม - 6 สิงหาคม 2024, 15:00 - 21:00

คันโตะ มัตซึตริ หรือรู้จักกันในชื่อ เทศกาลโคมไฟเสา ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะนะบะทะในเมืองอะคิตะ จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 3-6 สิงหาคม ในระหว่างงานจะมีอการแสดงทักษะการทรงตัวที่สมดุลของเสาไม้ไผ่คันโตะ เสาไม้ไผ่ที่มีโคมไฟกระดาษแขวนอยู่มากมาย งานนี้พร้อมกับ งานเทศกาลอะโอะโมะริ เนะบุทะ และเทศกาลทะนะบะทะที่เซ็นได จัดว่าเป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของพื้นที่โทะโฮะกุ

เสาคันโตะมีกันอยู่หลายขนาด และอาจจะสูงถึง 12ิ เมตร หนัก 50 กิโลกรัม และมีโคมไฟกระดาษที่มีเทียนไขอยู่ภายใน ถึง 46 โคมไฟ ระหว่างการทรงตัวอยู่นั้น จะมีเสียงกลอง ขลุ่ย และเสียงร้องของผู้คน "ด็อกค่อยโชะ..ด็อกค่อยโชะ "

กิจกรรมหลักของงาน 'พาเรดในตอนกลางคืน' จะมีขึ้นบนถนนชุโอะ โดะริ กลุ่มผู้ร่วมเดินพาเรดจะถือเสาคันโตะกว่า 250 เสา เป็นภาพที่งดงามมาก นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันคันโตะในช่วงกลางวันที่สวนเซ็นชุ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...