ภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแปลกๆ : Hotchkiss
ภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแปลกๆ : Hotchkiss (เครดิตรูปภาพ: Evangeline Neo)

ภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแปลกๆ #7-12

การ์ตูนจาก Evacomics

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

นี่คือภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแปลกๆ ตอนสอง มาให้อ่านกัน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...