งานเทศกาลในyamaguchi

3 กระทู้
ดอกไม้ไฟสว่างสดใสเหนือสะพานคินไท

ดอกไม้ไฟสว่างสดใสเหนือสะพานคินไท

JJ Walsh

หนึ่งในสะพานโบราณและเป็นสะพานที่สร้างในรูปแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น 'สะพานคินไท' ตั้งอยู่ในเมืองอิวะคุนิ จังหวัดยะมะกุชิ ทุกๆ ปี ...

ยามางุจิ
งานเทศกาลดอกไม้ไฟ ‘ไทไค’

งานเทศกาลดอกไม้ไฟ ‘ไทไค’

Suwannee Payne

หนึ่งในสะพานโบราณและเป็นสะพานที่สร้างในรูปแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น 'สะพานคินไท' สะพาน 5 โค้งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอิวะคุนิ จังหวัดย...

ยามางุจิ

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม

บทความยอดนิยม