ต้น - กลาง
กุมภาพันธ์
Winter Festival
Winter Festival (Photo: Stephen Oung / CC BY-NC 2.0)

เทศกาลฤดูหนาวอะสะฮิกะวะ

ประติมากรรมน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลก

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : Asahibashi เวลา : ต้น - กลาง กุมภาพันธ์ 2025
หมายเหตุ: วันที่จัดงานยังไม่ได้รับการยืนยัน เพจนี้จะอัพเดทอีกครั้งเมื่อวันที่จัดงานอย่างเป็นทางการประกาศจากผู้จัดงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการของกิจกรรมนี้

เทศกาลฤดูหนาวอะสะฮิกะวะ (Asahikawa) เป็นงานเทศกาลฤดูหนาวขนาดใหญ่ในเกาะฮอกไกโด จัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเทศกาลหิมะในซัปโปโร ภายในงานจะมีประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ และการแสดงต่างๆ

ในทุกๆ ปีงานประติมากรรมจะอยู่ในธีมที่แตกต่างกัน นอกจากประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกหลายชนิด เช่น การสไลด์หิมะ การขี่สโนว์โมบิล และรถม้าลาก งานเทศกาลจะเริ่มขึ้นและจบลงด้ยการจุดดอกไม้ไฟ สถานที่จัดงานมีอยู่สองแห่งคือ งานประติมากรรมหิมะจัดที่ริมแม่น้ำอะสะฮิบะชิ และอีกแห่งหนึ่งที่ถนนคนเดินเฮวะ โดะริ ที่นี่จะมีประติมากรรมน้ำแข็งอยู่ประมาณ 50 ชิ้น และจะมีการตกแต่งด้วยแสงไฟในตอนกลางคืน ทำให้สวยงามอลังการยิ่งขึ้น

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...