ใบไม้สีเหลืองแผ่กระจายเหนือรูปปั้นเหมือนกับให้พรสีทอง (เครดิตรูปภาพ: Cathy Cawood)

กังหันลมโอะจิโสะที่คอนโกะรินจิ

รูปปั้นจิโซะเป็นพันๆ รูปพร้อมกับกังหันลมพลาสติค

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

จิโสะ คือพระอรหันต์ของพุทธศาสนาในญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่คอยปกป้องพิทักษ์เด็กๆ คนเดินทาง และนักดับเพลิง มีคนบอกฉันว่ารูปปั้นโอะจิโสะแต่ละอันเป็นตัวแทนของ "เด็กน้ำ" (water child) ทารกที่เสียชิวิตแรกเกิด หรือแท้งก่อนกำหนด พ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นบริจาคเงินซื้อรูปปั้นจิโสะ-ซานจากทางวัด เพื่อปกป้องดูแลทารกที่เสียชีวิตในโลกแห่งความตาย รูปปั้นที่วัดคอนโกะริน-จิทุกรูปต่างก็มีกังหันลมพลาสติคสีสันสดใส และในวันที่ 9 สิงหาคม จะมีการจุดเทียนไขให้แก่รูปปั้นทุกรูป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kongorin-ji Temple

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...