มองไปตามริมคลอง (เครดิตรูปภาพ: Cathy Cawood)

ฤดูร้อนที่คลองโอะมิฮะชิมัน

เที่ยวชมสถานที่โบราณในเมืองโอะมิฮะชิมัน

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

โอะมิฮะชิมันเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับเที่ยวไปกลับจากเมืองเกียวโต ขึ้นรถเมล์ เดินเล่น หรือเช่าจักรยาน จากสถานี Omihachiman JR ไปยังพื้นที่บริเวณคลองเก่าแก่ที่สวยงดงาม คลองแห่งนี้เคยเป็นคูน้ำของปราสาท และเชื่อมต่อกับทะเลสาบบิวะ ทำให้เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับเปิดร้านค้า เพราะสามารถใช้คลองในการขนถ่ายสินค้า ในปัจจุบันไม่มีร้านค้าต่างๆ หลงเหลืออยู่ แต่ก็มีเส้นทางเดินเลียบคลอง มีเรือล่องชมคลองสำหรับนักท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์คะระวะ (Kawara) หรือกระเบื้องหลังคา และเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยหรือหิวขึ้นมาละก้อ ที่นี่ยังมีร้านกาแฟน่านั่งอยู่สองร้าน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...