เทศกาลยิงธนู Toh-shiya

งานเทศกาลแห่งวัด Sanjusangen-do ของเกียวโต

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : วัดซานจุซานเก็นโดะ (Sanjusangendo) เวลา : กลาง มกราคม 2025
หมายเหตุ: วันที่จัดงานยังไม่ได้รับการยืนยัน เพจนี้จะอัพเดทอีกครั้งเมื่อวันที่จัดงานอย่างเป็นทางการประกาศจากผู้จัดงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการของกิจกรรมนี้

เทศกาล Toh-shiya เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นที่วัดซานจุซานเก็นโดะ (Sanjusangendo) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต เป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพแห่งความเมตตาของชาวญี่ปุ่น) โบราณ ที่มีมือ 1000 มือ และมีเศียร 11 เศียร นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่ามีอาคารไม้ที่ยาวที่สฬดในโลกอีกด้วย

เทศกาล Toh-shiya เป็นเทศกาลโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 จัดขึ้นทุกปี ในวันอาทิตย์ที่ใกล้ที่สุดกับวันที่ 15 มกราคม เทศกาลนี้เป็นเทศกาลยิงธนูแรกของปี ซึ่งมีชื่อดั้งเดิมว่า 'การยิงธนูในช่วงปีใหม่' นอกจากจะมีการยิงธนูแข่งขันของนักยิงธนูแล้ว ในวันนี้ยังเป็น 'วันครบอายุ 20 ปี' (coming of age at 20 years) ผู้คนที่มีอายุครบ 20 ปีในปีนั้น จะพากันแต่งตัวในชุดกิโมโนแบบดั้งเดิมมาเข้าร่วมในการยิงธนูในวันนั้นอีกด้วย

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...