เทศกาลบอลลูนโอะจิยะ

บอลลูนหลากหลายสีสันของสายรุ้ง

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
เวลา : 20 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2021, 10:00 - 17:00

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พื้นที่ชนบทของเมืองโอจิยะ (Ojiya) ในจังหวัดนิอิกะตะ (Niigata) ได้จัดให้มีงานเทศกาลบอลลูนขึ้น เทศกาลนี้จัดขึ้นที่สองสถานที่ -แห่งแรกจะเป็นการแข่งขันบอลลูน และอีกแห่งหนึ่งจะมีร้านค้าแผงลอยขายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกับโอกาสในการบอลลูน หากคุณต้องการผจญภัยนิดหน่อย การขึ้นบอลลูนนี้เป็นที่นิยมกันมากมาก ดังนั้นเตรียมตัวเตรียมใจมารอคิวได้เลยหากคุณคิดว่านั่นคือสิ่งที่ต้องทำสำหรับคุณ เมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน งานก็จะจบลงด้วยการจุดดอกไม้ไฟ โดยมีบอลลูนเป็นฉากหลัง

เส้นทาง

เทศกาลบอลลูนโอะจิยะจัดขึ้นที่นิชินะกะ ซึ่งเป็นที่ที่มีการแข่งขันบอลลูน และฮิระซะวะซึ่งเป็นที่ที่มีการขึ้นบอลลูนและแผงขายอาหาร ในวันที่มีงานจะมีรถรับส่ง ซึ่งจะวิ่งระหว่างสถานีโอะจิยะและสถานที่จัดงาน

การเข้าถึงโอะจิยะจากโตเกียว

ขึ้นรถไฟชินกังเซ็นสาย Joetsu Shinkansen ไปลงที่สถานี Nagaoka แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย JR Joestu local line ที่มุ่งหน้าไปยัง Minakami ลงรถที่สถานีโอะจิยะ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...