วันศุกร์
14 มิถุนายน
<p>เทศกาลปลูกข้าวที่ศาลเจ้าซุมิโยะชิ (Sumiyoshi)</p>
เทศกาลปลูกข้าวที่ศาลเจ้าซุมิโยะชิ (Sumiyoshi) (เครดิตรูปภาพ: Mandy Bartok)

เทศกาลปลูกข้าว Sumiyoshi 2024

เทศกาลเก่าแก่เฉลิมฉลองอาหารหลักของญี่ปุ่น

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : Sumiyoshi Taisha เวลา : วันศุกร์ - 14 มิถุนายน 2024, 13:00 - 17:00

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศญี่ปุ่น และไม่มีวิธีที่ดีที่จะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่สำคัญนี้ไปกว่างานเทศกาลปลูกข้าวประจำปีที่ศาลเจ้าซุมิโยะชิ (Sumiyoshi) ในวันที่ 14 มิถุนายนในโอซาก้า นักบวชชินโตจะชมการปลูกข้าวในนาข้าวที่มีน้ำขังบนเวทีเหนือทุ่งนา ในขณะเดียวกันก็จะมีความบันเทิงหลายรูปแบบเช่น การเต้นรำ ร้องเพลง และการฟันดาบ เทศกาลปลูกข้าวนี้เป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ คุ้มค่ากับการแวะชม หากคุณอยู่ในภูมิภาคนี้ในเดือนมิถุนายน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sumiyoshi Taisha

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...