วันจันทร์
1 สิงหาคม
<p>ไมโกะคนแรกมาถึงกิออนตอน 10 โมง</p>
ไมโกะคนแรกมาถึงกิออนตอน 10 โมง (เครดิตรูปภาพ: Julian Bohler)

ฮัซซาคุของกิออน เกียวโต

ความจริงใจและอัธยาศัยในฤดูร้อน

Jakkrit Ball   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
เวลา : วันจันทร์ - 1 สิงหาคม 2022, 10:00 - 12:00

วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันสุดพิเศษในย่านกิออนของเกียวโต ตั้งตามชื่อที่ใช้เรียกวันแรกของเดือนแปดในปฏิทินญี่ปุ่นโบราณ ฮัซซาคุของกิออนเป็นสถานที่หายากในการชมเกอิโกะ (เกอิชาในศัพท์ท้องถิ่นของเกียวโต) และไมโกะจากย่านเกอิชาชื่อดังที่สุดของญี่ปุ่น แม้อากาศจะร้อนอ้าว แต่เกอิชจะเดินขบวนไปบนถนนของกิออนเพื่อกล่าวขอบคุณเจ้าของโรงน้ำชาที่ให้ความช่วยเหลือกันมาตลอดทั้งปีและมอบของขวัญแสดงความสำนึกในบุญคุณ

Jakkrit Ball

Jakkrit Ball @jakkrit.ball